25 7985864 michk@onet.pl

Skład władz KSG Hetman

1.12.1974 r

Zarząd:

 1. prezes – Jan Nowak
 2. wiceprezes – Grzegorz Górny
 3. sekretarz – Krzysztof Michalczuk
 4. gospodarz – Janina Tychmanowicz
 5. członek – Bronisław Bujan
 6. członek – Tadeusz Skrocki od dnia 1.02.1976

 

15.02.1981 r

Zarząd:

 1. prezes – Grzegorz Górny

2.wiceprezes   – Jan Nowak

 1. wiceprezes – Tadeusz Skrocki

4.sekretarz      – Krzysztof Michalczuk

 1. gospodarz – Stefan Chruściel do dnia 16.08.1981

– Maria Michalczuk od dnia 17.08.21981

 1. członek – Maria Michalczuk do dnia 16.08.1981
 2. członek – Stefan Garbaczewski
 3. członek – Bogdan Bazak

 

16.02.1986 r

Zarząd:

 1. prezes – Tadeusz Skrocki
 2. wiceprezes – Jan Nowak
 3. wiceprezes – Grzegorz Górny
 4. sekretarz – Krzysztof Michalczuk
 5. członek – Bogdan Bazak
 6. członek – Stefan Garbaczewski
 7. członek – Adam Kurlandzki

 

2.12.1990 r

Zarząd:

 1. prezes – Tadeusz Skrocki
 2. wiceprezes – Mieczysław Uziębło
 3. wiceprezes – Jan Nowak
 4. sekretarz – Krzysztof Michalczuk
 5. członek – Andrzej Małecki

 

7.04.1992 r

Zarząd:

 1. prezes – Tadeusz Skrocki
 2. wiceprezes – Mieczysław Uziębło do dnia 11.11.1995 r

– Bogdan Bazak od dnia 21.11.1995 r

 1. sekretarz – skarbnik – Krzysztof Michalczuk
 2. członek – Bogdan Bazak do dnia 21.11.1995
 3. członek – Andrzej Małecki
 4. członek – Maria Michalczuk od dnia 21.11.1995 r

 

Komisja Rewizyjna

 1. przewodniczący – Grzegorz Górny do dnia 11.11.1992

–  Marta Trybuch od dnia 11.11.1992

 1. sekretarz – Stefan Matasek
 2. członek – Henryk Bryńczak

Sąd Koleżeński

 1. przewodniczący – Jerzy Chromiński
 2. sekretarz – Adam Koryciński
 3. członek – Maria Michalczuk do dnia 11.11.1995 r,

–   Adam Gnoiński od dnia 11.11.1995 r

 

18.05.1997 r

Zarząd:

 1. prezes – Tadeusz Skrocki
 2. wiceprezes – Adam Gnoiński
 3. sekretarz – Krzysztof Michalczuk
 4. skarbnik – Maria Michalczuk
 5. członek – Andrzej Małecki

Komisja Rewizyjna:

 1. przewodnicząca – Marta Trybuch
 2. sekretarz – Stefan Matysek
 3. członek – Henryk Bryńczak do 3.05.1992

Sąd Koleżeński

 1. przewodniczący – Bogdan Bazak
 2. sekretarz – Jerzy Chromiński do dnia 11.11.1998 r

–  Ireneusz Kwiczak od dnia 11.11.1998

 1. członek – Adam Koryciński

 

11.05.2002 r

Zarząd:

 1. prezes – Tadeusz Skrocki

2.wiceprezes   – Marta Trybuch

 1. sekretarz – Krzysztof Michalczuk
 2. skarbnik – Maria Michalczuk
 3. członek – Bogdan Gdela

Komisja Rewizyjna:

 1. przewodniczący – Roman Wilgos
 2. sekretarz – Bogdan Bazak
 3. członek – Jan Pasieczny

Sąd Koleżeński

 1. przewodniczący – Ireneusz Kwiczak
 2. sekretarz – Adam Gnoiński
 3. członek – Roman Sacewicz

 

4.03.2007 r

Zarząd:

 1. prezes – Marta Trybuch
 2. wiceprezes – Ireneusz Kwiczał

3 . sekretarz    – Krzysztof Michalczuk

 1. skarbnik – Maria Michalczuk
 2. członek – Bogdan Gdela

Komisja Rewizyjna

 1. przewodniczący – Janina Dzirba do dnia 16.09.2008 r

–  Tadeusz Skrocki   od dnia 7.10.2007

 1. sekretarz – Tadeusz Skrocki do dnia  7.10.2007

–    Adam Kurlandzki  od dnia 7.10.2007

 1. członek – Adam Kurlandzki do dnia 7.10.2007

–  Grzegorz Górny   od dnia 7.10.2007

Sąd Koleżeński

 1. przewodniczący – Lidia Kurlandzka
 2. sekretarz – Roman Sacewicz
 3. członek – Tomasz Deleżuch

 

. 4.12.2012

Zarząd:

1.prezes                      – Marta Trybuch  do dnia 15.01.2014

– Ireneusz Kwiczak od dnia 15.01.2014

2.viceprezes                –  Ireneusz Kwiczak do dnia 15.01.2014

– Grzegorz Górny – od dnia 15.01.2014

3.sekretarz                  –  Krzysztof Michalczuk

4.skarbnik                   –  Maria Michalczuk

5.członek                    –  Antoni  Grabek

 

Komisja Rewizyjna

1.przewodniczący     – Grzegorz Górny do dnia 15.01.2014

– Jan Pasieczny  od dnia 15.01.2014

2.sekretarz     – Lidia Kurlandzka

3.Członek      –  Tadeusz Skrocki

 

Sąd Koleżeński

1.przewodniczący     – Magda Markiewicz

2.sekretarz                 – Roman Sacewicz do dnia 24.11.2013

3.członek                   – Barbara Górna