25 7985864 michk@onet.pl

Zarząd KSG Hetman zaprasza do udziału w Powiatowym Turnieju Niepełnosprawnych w Darta Łuków dnia 24.05.2015 r.

1.   Cel imprezy: popularyzacja darta (rzucanie lotkami do tarczy) wśród mieszkańców powiatu łukowskiego, wyłonienie najlepszych niepełnosprawnych powiatu łukowskiego.

2.   Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków

3.   Data imprezy: 24 maja 2015 r niedziela godz. 1000 – 1400

4.   Miejsce imprezy: Łuków ul. Warszawska 24 , świetlica Koła Terenowego PZG

5.   Warunki uczestnictwa: udział w mistrzostwach mogą wziąć mieszkańcy powiatu łukowskiego mający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które należy okazać wraz z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną przed rozpoczęciem imprezy.

6.    System zawodów: Każdy zawodnik rzuca do elektronicznej tarczy siedem razy po trzy lotki. O kolejności miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów ze wszystkich siedmiu serii.

. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Darta.

7.   Nagrody :

  • za zajęcie I miejsca – statuetka
  • za zajęcie I –VI miejsc wśród mężczyzn – dyplom i nagroda rzeczowa
  • za zajęcie I-IV miejsc wśród kobiet – dyplom i nagroda rzeczowa

8.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i ciastka

9.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 18 maja 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr (0-25) 798 5864 lub email michk@onet.pl .

Można zapisywać się osobiście w siedzibie Koła Terenowego PZG w dniach 21 i 18 maja 2015 r w godzinach 15-18.

Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

10.  Ważniejsze przepisy regulaminowe

  • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

Program zawodów :

Niedziela, dn. 24.05.2015r.

godz. 9:30 – 10:00 – przybycie uczestników

godz. 10:00 – 10:15 – odprawa techniczna i losowanie numerów startowych

godz. 10:15 – 13:30 – zawody

godz. 13:30 – 14:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Komunikat
FacebookGoogle+Podziel się