25 7985864 michk@onet.pl

Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących w Warcabach 100-polowych 5 lipca 2015

Organizatorem Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących w Warcabach 100-polowych jest Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Turnieju sfinansowane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego i ROPS w Lublinie oraz Starostwa Powiatowego w Łukowie

Cel Turnieju.

Celem Turnieju jest popularyzacja warcabów wśród niesłyszących i wyłonienie najlepszych warcabistek i warcabistów województwa lubelskiego niesłyszących na rok 2015 oraz zdobycie wyższych kategorii warcabowych.

Uczestnicy.

W Turnieju mogą brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego.

Miejsce i termin

Zawody zostaną przeprowadzone w lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul.Warszawska 24 w dniu 5 lipca 2015 r (niedziela) w godzinach 9:30 – 16:00 V. Zasady przeprowadzenia Turnieju.

1.Zawody warcabowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

2.Tempo gry wynosi 20 min na zawodnika.

3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego

4.O kolejności miejsc zawodników w systemie szwajcarskim decydują reguły Kodeksu Warcabowego.

5. W Turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Warcabowego.

Nagrody.

Najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody wg następujących zasad:

Kobiety:

Za I -III miejsce statuetka i nagroda rzeczowa

Za IV –V miejsce dyplom i nagroda rzeczowa

Mężczyźni:

za I-III miejsce statuetka i nagroda rzeczowa

za III-VIII miejsca dyplom i nagroda rzeczowa

Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i ciastka oraz obiad.

Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 28 czerwca 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr (0-25) 798 5864 lub emailem na

adres michk@onet.pl .

Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

Ważniejsze przepisy regulaminowe

 Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

FacebookGoogle+Podziel się