25 7985864 michk@onet.pl

Wojewódzki Turniej Niesłyszących w strzelaniu z łuku

 1. Cel imprezy: popularyzacja łucznictwa wśród niesłyszących, wyłonienie najlepszych niesłyszacych województwa lubelskiego.
 2. Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty Turnieju są sfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego.
 3. Data imprezy: 11 października 2015 r niedziela godz. 9.30 – 14.00
 4. Miejsce imprezy: Łuków ul. Warszawska 24 , lokal PZG
 5. Warunki uczestnictwa: W Turnieju mogą brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego. Organizator zwraca koszty podróży.
 6. System zawodów: Każdy zawodnik strzela do tarczy dwa razy po pięć strzałów. O kolejności miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów ze wszystkich dziesięciu strzałów. W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje większe trafienie w dziesiątkę, następnie w dziewiątkę itd.
 7. Nagrody :

Najlepsi zawodnicy Turnieju otrzymują nagrody wg następujących zasad:

Kobiety:

Za I-III miejsca         statuetka i nagroda rzeczowa

Mężczyźni:

za I -III  miejsca        statuetka i nagroda rzeczowa

za IV-VIII miejsca      dyplom i nagroda rzeczowa

 1. Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje, ciastka i obiad.
 2. Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 7 października 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię i datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr

(0-25) 798 5864 lub email michk@onet.pl

Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 1. Ważniejsze przepisy regulaminowe
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione
FacebookGoogle+Podziel się