25 7985864 michk@onet.pl

Wojewódzki Turniej Niesłyszących w Darta w Łukowie w dniu 2.08.2015r

Zarząd KSG Hetman zaprasza do udziału w Wojewódzkim Turnieju  Niesłyszących w Darta   w Łukowie  w dniu 2.08.2015r.

 1. Cel imprezy: popularyzacja darta (rzucanie lotkami do tarczy) wśród niesłyszących,  wyłonienie najlepszych niesłyszacych  województwa lubelskiego.
 2. Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty Turnieju są sfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego.
 3. Data imprezy: 22 sierpnia 2015 r  niedziela  godz. 930 – 1500
 4. Miejsce imprezy: Łuków  ul. Warszawska 24 , lokal PZG
 5. Warunki uczestnictwa: W Turnieju mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego. Organizator  zwraca koszty podróży.
 6. System zawodów: Każdy zawodnik rzuca do elektronicznej tarczy siedem razy po trzy lotki. O kolejności miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów ze wszystkich siedmiu serii. Następnie  zostanie wyłonionych do finału 8 najlepszych mężczyzn i 8 najlepszych kobiet. W finale  rzucają siedem razy po trzy lotki.  O kolejności miejsc decyduje suma punktów uzyskanych w finałowych rozgrywkach.
 7. Nagrody : Najlepsi zawodnicy Turnieju  otrzymują nagrody wg następujących zasad:

Kobiety:

Za I-III  miejsca         statuetka i nagroda rzeczowa

Za IV-VI miejsca       dyplom i nagroda rzeczowa

Mężczyźni:

za I -III   miejsca        statuetka i nagroda rzeczowa

za IV-VIII  miejsca       dyplom i nagroda rzeczowa

 1. Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje, ciastka i obiad.
 2. Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 29 lipca  2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię i datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr (0-25) 798 5864  lub email michk@onet.pl

Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 1. Ważniejsze przepisy regulaminowe
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

Prezes

Ireneusz Kwiczak

FacebookGoogle+Podziel się