25 7985864 michk@onet.pl

Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących w Warcabach 64-polowych

I. Organizator.
Organizatorem Wojewódzkiego Turnieju  Niesłyszących w Warcabach 64-polowych jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Turnieju  sfinansowane są ze środków  Urzędu Marszałkowskiego i ROPS w Lublinie oraz Starostwa Powiatowego w Łukowie

II. Cel Turnieju.
Celem Turnieju jest popularyzacja warcabów wśród niesłyszących i wyłonienie najlepszych warcabistek i warcabistów  województwa lubelskiego  niesłyszących na rok 2015 oraz zdobycie wyższych kategorii warcabowych.

III. Uczestnicy.
W Turnieju  mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego.

IV. Miejsce i termin
Zawody  zostaną przeprowadzone  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24  w dniu 30  sierpnia 2015 r (niedziela) w godzinach 9.30 – 15.00

V. Zasady  przeprowadzenia Turnieju.
1.Zawody warcabowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
2.Tempo gry wynosi 20 min na zawodnika.
3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego
4.O kolejności miejsc zawodników  w systemie szwajcarskim decydują reguły Kodeksu Warcabowego.
5. W Turnieju  obowiązują przepisy Polskiego Związku  Warcabowego.

VI. Nagrody.
Najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody wg następujących zasad:
Kobiety:
Za I-III     miejsce     statuetka  i nagroda rzeczowa
IV-VI  miejsce nagroda rzeczowa
Mężczyźni:
za I – III  miejsce     statuetka i nagroda rzeczowa
za IV –VIII  miejsca        dyplom i nagroda rzeczowa

VII.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka oraz obiad.

VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 24  sierpnia 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr  (0-25) 798 5864  lub emailem na adres  michk@onet.pl .
Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

IX.  Ważniejsze przepisy regulaminowe
•    Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
•    Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

Zapraszamy
Ireneusz Kwiczak    – Prezes KSG Hetman w Łukowie

FacebookGoogle+Podziel się