25 7985864 michk@onet.pl

Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących w Warcabach 100-polowych na rok 2016.

I. Organizator.
Organizatorem Wojewódzkiego Turnieju  Niesłyszących w Warcabach 100-polowych jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Turnieju  sfinansowane są ze środków  Urzędu  Marszałkowskiego i ROPS  w Lublinie oraz Starostwa Powiatowego w Łukowie

II. Cel Turnieju.
Celem Turnieju jest popularyzacja warcabów wśród niesłyszących i wyłonienie najlepszych warcabistek i warcabistów  województwa lubelskiego  niesłyszących na rok 2016 oraz zdobycie wyższych kategorii warcabowych.

III. Uczestnicy.
W Turnieju  mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego. Organizator zwraca koszty podróży według cen  biletów PKP i PKS.

IV. Miejsce i termin
Zawody  zostaną przeprowadzone  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24  w dniu 7  sierpnia 2016 r (niedziela) w godzinach 930 – 1600

V. Zasady  przeprowadzenia Turnieju.
1.Zawody warcabowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
2.Tempo gry wynosi 20 min na zawodnika.
3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego
4.O kolejności miejsc zawodników  w systemie szwajcarskim decydują reguły Kodeksu Warcabowego.
5. W Turnieju  obowiązują przepisy Polskiego Związku  Warcabowego.

VI. Nagrody.

Najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody wg następujących zasad:

Kobiety:

Za I -III    miejsce     statuetka  i nagroda rzeczowa

Za IV  –V  miejsce    dyplom i nagroda rzeczowa

Mężczyźni:

za I-III      miejsce     statuetka i nagroda rzeczowa

za III-VIII miejsca      dyplom i nagroda rzeczowa

VII.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka oraz obiad.

VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 1  sierpnia 2016 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię i datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać  emailem na adres  michk@onet.pl .
Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

IX.  Ważniejsze przepisy regulaminowe
•    Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
•    Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

 

 

Prezes

Ireneusz Kwiczak

lubelskie_urzad_a

logo_PFRON_2011_r

logo_star_lukowskie

FacebookGoogle+Podziel się