25 7985864 michk@onet.pl

Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących w Szachach Szybkich na rok 2015.

Organizator.

Organizatorem Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących w Szachach jest Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego i ROS w Lublinie oraz Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Cel Mistrzostw.

Celem Mistrzostw jest popularyzacja szachów wśród niesłyszących i wyłonienie najlepszych szachistów województwa lubelskiego niesłyszących na rok 2015

Uczestnicy.

W Turnieju mogą brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego   i mający ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 55 dcb.

Miejsce i termin

Turniej zostanie przeprowadzony w lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24 w dniu 6 września 2015 r. Rozpoczęcie Turnieju o godz. 9.30.

Zasady przeprowadzenia Turnieju.

1.Turniej szachowy zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

2.Tempo gry wynosi 30 min na zawodnika.

3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego

4.O kolejności miejsc zawodników w systemie szwajcarskim decyduje:

a) suma punktów meczowych
b) wartościowanie systemem Buchholza
c) wartościowanie systemem Buchholza rozszerzonym.
d) progres
e) ilość uzyskanych wygranych

W Turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

Nagrody.

Najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody wg następujących zasad:

Kobiety:

Za I-III    miejsce      statuetka i nagroda rzeczowa

Za IV-V miejsce         dyplom i nagroda rzeczowa

Mężczyźni:

za I – III miejsce        statuetka i nagroda rzeczowa

za IV –VIII miejsca        dyplom i nagroda rzeczowa

Wyżywienie:

– organizator zapewnia napoje i ciastka oraz obiad.

Zgłoszenie do zawodów:

termin ostateczny do 31 sierpnia 2015r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr

(0-25) 798 5864 lub email michk@onet.pl .

Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

Ważniejsze przepisy regulaminowe

Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

Zapraszamy
Ireneusz Kwiczak – Prezes KSG Hetman w Łukowie

FacebookGoogle+Podziel się