25 7985864 michk@onet.pl

Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących w Szachach Błyskawicznych na rok 2016

I. Organizator.
Organizatorem Wojewódzkiego  Turnieju Niesłyszących w Szachach  jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków   Urzędu Marszałkowskiego i ROPS  w Lublinie
II. Cel Mistrzostw.
Celem Mistrzostw jest popularyzacja szachów wśród niesłyszących i wyłonienie najlepszych szachistów  województwa lubelskiego  niesłyszących na rok 2016
III. Uczestnicy.
W Turnieju  mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego   i mający ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 55 dcb.
IV. Miejsce i termin
Turniej zostanie przeprowadzony  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24  w dniu 23  października  2016 r. Rozpoczęcie Turnieju  o godz. 9.30.
V. Zasady  przeprowadzenia Turnieju.
1.Turniej szachowy zostanie  przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
2.Tempo gry wynosi 5 min na zawodnika.
3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego
4.O kolejności miejsc zawodników  w systemie szwajcarskim decyduje:
a) suma punktów meczowych
b) wartościowanie systemem Buchholza
c) wartościowanie systemem Buchholza rozszerzonym.
d) progres
e) ilość uzyskanych wygranych
6. W Turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku  Szachowego.
VI. Nagrody.
Najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody wg następujących zasad:
Kobiety:
Za I-III     miejsce     statuetka  i nagroda rzeczowa
Za IV-V miejsce     dyplom i nagroda rzeczowa
Mężczyźni:
za I – III  miejsce     statuetka i nagroda rzeczowa
za IV –VIII  miejsca        dyplom i nagroda rzeczowa
VII.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka oraz obiad.
VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 19  października 2016r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię. Zgłoszenia można przysłać  mailem na adres  michk@onet.pl .
Organizator zastrzega wprowadzenia limitów  w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
IX.  Ważniejsze przepisy regulaminowe
•    Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

FacebookGoogle+Podziel się