25 7985864 michk@onet.pl

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Niesłyszących w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej

 1. Cel imprezy: popularyzacja strzelectwa wśród niesłyszących, wyłonienie najlepszych strzelców niesłyszących.
 2. Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty turnieju pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Data imprezy: 25 października 2015 r niedziela godz. 1100 – 1500
 4. Miejsce imprezy: Lublin ul. Gospodarcza 27, strzelnica „Snajper”
 5. Warunki uczestnictwa: W Turnieju  mogą brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych    i mający ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 55 dcb i umiejący posługiwać się karabinkami pneumatycznymi.
 6. System zawodów: każdy zawodnik oddaje z karabinka pneumatycznego najpierw trzy próbne strzały a następnie dziesięć ocenianych do tarczy oddalonej o 10 m. Zostanie wyłonionych do finału 10 najlepszych mężczyzn i 8 najlepszych kobiet. W finale oddają najpierw po trzy próbne strzały a następnie po 20 ocenianych strzałów. O kolejności miejsc decyduje suma punktów a przy jednakowej ilości punktów decydują trafienia za 10 punktów a następnie za 9 punktów itd.
 7. Nagrody :
 •   za zajęcie I-III miejsc – puchary
 •   za zajęcie I –X miejsca wśród mężczyzn – dyplomy i nagrody rzeczowe
 • za zajęcie I- VI miejsca wśród kobiet – dyplomy i nagrody rzeczowe

 

 1. Wyżywienie i zakwaterowanie: – organizator zapewnia napoje i obiad. Dla uczestników zamieszkałych w odległych miejscowościach zapewniamy noclegi i wyżywienie. Zapotrzebowanie na noclegi należy zgłosić organizatorowi. Wszyscy uczestnicy utrzymają zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do Lublina i z powrotem po cenach biletów PKP pos. II kl i PKS.
 2. Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 12 października 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz dokładną datę urodzenia. Zgłoszenia należy przysłać faksem na nr (0-25) 798 5864 lub email michk@onet.pl

Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 1. Ważniejsze przepisy regulaminowe
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione
 • Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników od NNW
FacebookGoogle+Podziel się