25 7985864 michk@onet.pl

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Niesłyszących w Strzelaniu z Broni Kulowej

1.   Cel imprezy: popularyzacja strzelectwa wśród niesłyszących,  wyłonienie najlepszych strzelców niesłyszących.
2.   Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty turnieju  pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3.   Data imprezy: 13  listopada 2016 r  niedziela  godz. 1000 – 1500
4.   Miejsce imprezy:  Garwolin  ul. Kościuszki 53, strzelnica  „Snajper”
5.   Warunki uczestnictwa: W Turnieju   mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych    i mający ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 55 dcb i umiejący posługiwać się karabinami kulowymi.
6.    System zawodów: każdy zawodnik oddaje z karabinu na leżąco  najpierw trzy próbne strzały  a następnie dziesięć ocenianych do tarczy oddalonej o 25 m. Zostanie   wyłonionych do finału 10  najlepszych mężczyzn i 8 najlepszych kobiet. W finale oddają najpierw po trzy próbne strzały a następnie  10 ocenianych strzałów na leżąco i 10 ocenianych strzałów na stojąco. O kolejności miejsc decyduje suma punktów a przy jednakowej ilości punktów decydują trafienia za 10 punktów a następnie za 9 punktów itd.
7.   Nagrody :
za zajęcie I-III  miejsc  – puchary
za  zajęcie I –X  miejsca  wśród mężczyzn  –  dyplomy i nagrody rzeczowe
za zajęcie I- VI  miejsca wśród kobiet  – dyplomy i nagrody rzeczowe

8.  Wyżywienie i zakwaterowanie: – organizator zapewnia napoje i obiad. Dla uczestników zamieszkałych w odległych miejscowościach zapewniamy noclegi i wyżywienie. Zapotrzebowanie na noclegi należy zgłosić organizatorowi. Wszyscy uczestnicy utrzymają zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do Garwolina  i z powrotem po cenach biletów PKP pos. II kl i PKS.
9.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 10  października  2016 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz dokładną datę urodzenia. Zgłoszenia należy  przysłać  na adres klubu lub  mailem na adres  michk@onet.pl
Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
11.  Ważniejsze przepisy regulaminowe
Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione
Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników od NNW

FacebookGoogle+Podziel się