25 7985864 michk@onet.pl

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Niesłyszących w Warcabach 64-polowych na rok 2016.

 1. Organizator.

Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polski  Niesłyszących w Warcabach 64-polowych jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman.  Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

 1. Cel Mistrzostw.

– wyłonienie najlepszych drużyn w Polsce;

– możliwość współzawodnictwa najlepszych niesłyszących warcabistów z całej Polski;

– popularyzacja sportu warcabowego i podnoszenie umiejętności gry;

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację;

– podnoszenie poziomu gry zawodników;

– możliwość zdobywania i podwyższania kategorii warcabowych.

III. Uczestnicy.

Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Sportu Niesłyszących oraz do Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych.

 1. Miejsce i termin

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24  w dniach 24 i 25 września  2016 r. Rozpoczęcie Mistrzostw w dniu 24.09.2016 r o godz. 8.30.

 1. Zasady  przeprowadzenia Mistrzostw.
     1. 1.DMPN rozgrywane są wg aktualnie obowiązującego kodeksu warcabowego wydanego przez Polski Związek Warcabowy oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

2.Na sali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania aparatów słuchowych i telefonów komórkowych.

     1. 3. Drużyna składa się z 5 osób: 4 mężczyzn oraz 1 kobieta. Dozwolone jest zastępowanie mężczyzn kobietami.
     2. 4. Jeden z zawodników pełni funkcję kapitana.
     3. 5. Drużyna licząca tylko 3 osoby nie może uczestniczyć w zawodach.
     4. 6. Drużyna która nie stawi się do danego meczu, przegrywa walkowerem (0:4 dla przeciwnika).
     5. 7.Nie obsadzenie szachownicy powoduje walkower 0:2 (dla przeciwnika).
     6. 8. Zawody przeprowadzane są systemem każdy z każdym.
     7. 9. Tempo gry wynosi: 30 minut  na partię dla zawodnika
     8. 10. O tytule Drużynowego Mistrza Polski Niesłyszących decyduje suma punktów meczowych.
     9. 12 .O zajętych miejscach decyduje kolejno:
 • Większa ilość punktów meczowych
 • Większa suma punktów indywidualnych;
 • Większa ilość wygranych meczy
 • Większa ilość punktów indywidualnych uzyskana w całym turnieju na pierwszej warcabnicy a w przypadku braku rozstrzygnięcia na kolejnych
 • Wynik bezpośredni
 • Lepszy wynik na pierwszej i ew. dalszych warcabnicach w meczu bezpośrednim
 • Lepszy wynik ( małe punkty! ) z innymi drużynami w kolejności klasyfikacji.
 1. Nagrody.

Cztery najlepsze kluby otrzymają puchar i dyplomy a zawodnicy z trzech najlepszych  klubów medale.

Zawodnicy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca na poszczególnych szachownicach otrzymają nagrody rzeczowe.

VII.  Wyżywienie i noclegi::

Organizator zapewnia wyżywienie  poczynając od kolacji w dniu 23.09.16 i kończąc obiadem w dniu 25.09.16 r ,  noclegi w dniach 23 i 29.09.2016 r. Organizator   zwraca koszty podróży według cen biletów PKP pośp. kl II lub PKS

VIII.  Zgłoszenie do zawodów:

Imienne zgłoszenie należy dokonać do  16  września  2016 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię, datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać emailem na adres:  michk@onet.pl .

 1. Ważniejsze przepisy regulaminowe
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

Prezes

 

Ireneusz Kwiczak

 

 

Program

Drużynowych Mistrzostw Polski Niesłyszących

w Warcabach 64-polowych na rok 2016

 

Miejsce mistrzostw: Świetlica Koła Terenowego PZG Łuków ul. Warszawska 24

Termin: 24-25 wrzesień  2016 r

Zakwaterowanie: Internat Medycznego Studium Zawodowego Łuków ul. Kryńskiego 12

 

Data Rozkład godzin Wyszczególnienie
Data  23.09.16

piątek

 1700 – 1930

 

1930-2000

2000-2100

Przyjazd zawodników i zakwaterowanie

Kolacja

Odprawa kierowników z udziałem sędziego głównego.

24.09.2016 r

Sobota

745  –  815

830  – 900

900  – 1030

1030   – 1200

1200  – 1330

1330   – 1530

1530   – 1700

1700  – 1830

1900  – 1930

śniadanie

otwarcie Mistrzostw

I runda

II runda

III runda

Przerwa obiadowa

IV runda

V runda

kolacja

25.09.2016 r

niedziela

 800   –   830

900  –  1030

1030 –  1200

1200 –  1300

1300  – 1400

śniadanie

VI runda

VII runda

Ogłoszenie wyników , wręczenie medali, pucharów i nagród

Obiad i wyjazd uczestników

FacebookGoogle+Podziel się