25 7985864 michk@onet.pl

Komunikat. Zarząd KSG Hetman zaprasza do udziału w Powiatowym Turnieju Niepełnosprawnych w Warcabach 64-polowych Łuków dnia 14.05.2017 r.

 1. Cel imprezy: popularyzacja warcabów wśród niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łukowskiego , wyłonienie najlepszych niepełnosprawnych warcabistów .
 2. Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty mistrzostw dofinansowane są ze środków Starostwa Łukowskiego  i PFRON.
 3. Data imprezy: 14  maja  2017 r  niedziela  godz. 930 – 1400
 4. Miejsce imprezy: Łuków ul. Warszawska 24 , świetlica Koła Terenowego PZG
 5. Warunki uczestnictwa: udział w turnieju mogą wziąć osoby  mające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które należy okazać wraz z dowodem osobistym  lub legitymacją szkolną przed rozpoczęciem imprezy.
 6. System zawodów: W zależności od ilości zgłoszeń zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim lub kołowym. Tempo gry wynosi  15 minut na zawodnika. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Warcabowego.
 7. Nagrody :
 •   za zajęcie I-III  miejsca – statuetka
 •   za  zajęcie I –V miejsc wśród mężczyzn  -dyplomy i  nagrody rzeczowe
 •  za zajęcie I-III miejsc wśród kobiet  -dyplomy i  nagrody rzeczowe

 

 1. Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  słodycze oraz poczęstunek
 2. Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 9  maja 2017 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię , datę urodzenia i stopień niepełnosprawności. Zgłoszenia można przysłać  emailem na adres  michk@onet.pl . Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
 3. Ważniejsze przepisy regulaminowe
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

 

Program  zawodów

 

Niedziela, dn. 14.05.2017 r.

godz.  930  – 1000 – przybycie uczestników

godz. 945 – 1000 – odprawa techniczna

godz. 1000 – 1330 –  zawody warcabowe

godz. 1330 – 1400  – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

FacebookGoogle+Podziel się