25 7985864 michk@onet.pl

Komunikat. Zarząd KSG Hetman zaprasza do udziału w Miejskim Turnieju Niepełnosprawnych w Darta Łuków dnia 28.05.2017 r.

1.   Cel imprezy: popularyzacja darta (rzucanie lotkami do tarczy) wśród niepełnosprawnych mieszkańców Łukowa ,  wyłonienie najlepszych niepełnosprawnych Łukowa.

2.   Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty turnieju  dofinansowane są ze środków Miasta Łukowa  i PFRON.

3.   Data imprezy:  28 maja  2017 r  niedziela  godz. 10.00 – 14.00

4.   Miejsce imprezy:  Łuków ul. Warszawska 24 , świetlica Koła Terenowego PZG

5.   Warunki uczestnictwa: udział w turnieju  mogą wziąć  mieszkańcy Łukowa  mający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które należy okazać wraz z dowodem osobistym  lub legitymacją szkolną przed rozpoczęciem imprezy.

6.    System zawodów:  Każdy zawodnik rzuca do elektronicznej tarczy siedem razy po trzy lotki. O kolejności miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów  ze wszystkich siedmiu serii.

Obowiązują przepisy Polskiego Związku Darta.

7.   Nagrody :

za zajęcie I  miejsca – statuetka
za  zajęcie I –VI miejsc wśród mężczyzn  – dyplom i nagroda rzeczowa
za zajęcie I-IV miejsc wśród kobiet  – dyplom i nagroda rzeczowa
8.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka oraz poczęstunek

9.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 22  maja  2017 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz datę urodzenia. Zgłoszenia można  email michk@onet.pl  .

Można zapisywać się  osobiście w siedzibie Koła Terenowego PZG w dniach   10,15, 17 i 22 maja 2017 r w godzinach 14-17.

Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

10.  Ważniejsze przepisy regulaminowe

Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione
Program  zawodów

 

Niedziela, dn. 28.05.2017r.

godz.  9.30  – 10.00 – przybycie uczestników

godz. 10.00 – 10.15 – odprawa techniczna i losowanie numerów startowych

godz. 10.15 – 13.30 –  zawody

godz. 13.30 – 14.00  – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

FacebookGoogle+Podziel się