25 7985864 michk@onet.pl

Komunikat Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących Kobiet i Mężczyzn w Bowlingu na rok 2015.

I. Organizator.
Organizatorem Wojewódzkiego Turnieju  Niesłyszących w Bowlingu jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Turnieju sfinansowane są ze środków  Województwa Lubelskiego.
II. Cel  Turnieju.
Celem Turnieju  jest popularyzacja bowlingu wśród niesłyszących i wyłonienie najlepszych  zawodników  województwa lubelskiego   na rok 2015.
III. Uczestnicy.
W Turnieju  mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego   i mający ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 55 dcb. Organizator zwraca koszty podróży   wszystkim uczestnikom.
IV. Miejsce i termin
Turniej  zostanie przeprowadzony  w  Kręgielni Decybel w Łukowie  przy ul.  Międzyrzecka 71  w dniu  14 listopada 2015 r (sobota) w godzinach 10.00 – 14.00 .
V. Zasady  przeprowadzenia Turnieju.
1. Turniej  przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Bowlingu.
2. Zostaną przeprowadzone dwie lub trzy   sesje
4. O kolejności miejsc zawodników decyduje suma punktów uzyskanych w dwóch lub trzech sesjach.
VI. Nagrody.
Najlepsi zawodnicy Turnieju otrzymują nagrody wg następujących zasad:
Kobiety:
Za I-III  miejsca    statuetka i nagroda rzeczowa
Za IV-VI miejsce    dyplom i nagroda rzeczowa
Mężczyźni:
za I – III  miejsca     statuetka i nagroda rzeczowa
za IV-VIII  miejsca   dyplom i nagroda rzeczowa
VII.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka oraz obiad.
VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do   9  listopada 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr
(0-25) 798 5864  lub email michk@onet.pl .
Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
IX.  Ważniejsze przepisy regulaminowe
•    Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
•    Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

FacebookGoogle+Podziel się