25 7985864 michk@onet.pl

Komunikat Powiatowego Turnieju Niepełnosprawnych w Szachach na rok 2015

I. Organizator.

Organizatorem Powiatowego Turnieju Niepełnosprawnych w Szachach  jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty turnieju są dofinansowane ze środków PCPR w Łukowie

II. Cel Turnieju.

Celem Turnieju  jest popularyzacja szachów wśród niepełnosprawnych i wyłonienie najlepszych szachistów niepełnosprawnych powiatu łukowskiego na rok 2015

III. Uczestnicy.

Udział w Turnieju mogą wziąć  mieszkańcy powiatu łukowskiego mający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które należy okazać wraz z dowodem osobistym  lub legitymacją szkolną przed rozpoczęciem imprezy.

IV. Miejsce i termin

Turniej zostanie przeprowadzony  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie  przy ul. Warszawskiej  w dniu 10.05.2015 r  w godzinach 930 – 1500

V. Zasady przeprowadzenia Turnieju.

1.Zawody  szachowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund a w przypadku kobiet systemem kołowym.

2.Tempo gry wynosi 20 min na zawodnika.

3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego

4.O kolejności miejsc zawodników  w systemie szwajcarskim decyduje:

 1. a) suma punktów meczowych
 2. b) wartościowanie systemem Buchholza
 3. c) wartościowanie systemem Buchholza rozszerzonym.
 4. d) progress

e)ilość uzyskanych wygranych

5.W Turnieju  obowiązują przepisy Polskiego Związku  Szachowego.

IV. Nagrody.

 •   za zajęcie I   miejsca – statuetka
 •   za  zajęcie I –V miejsc wśród mężczyzn  -dyplomy i  nagrody rzeczowe
 •  za zajęcie I-III miejsc wśród kobiet  -dyplomy i  nagrody rzeczowe

VII.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka

VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do   6  maja 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz dokładną  datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr

(0-25) 798 5864  lub email michk@onet.pl .

Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 

IX. Ważniejsze przepisy regulaminowe

 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

Program  zawodów

 • sobota, dn. 10.05.2015 r.
 • godz.  900  – 930 – przybycie uczestników
 • godz. 930 – 940 – odprawa techniczna
 • godz. 1040– 1430 –  zawody
 • godz. 1430 – 1500  – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

 

Prezes

Ireneusz  Kwiczak

FacebookGoogle+Podziel się