25 7985864 michk@onet.pl

Komunikat Powiatowego Turnieju Niepełnosprawnych w Bowlingu

I. Organizator.

Organizatorem Powiatowego Turnieju  Niepełnosprawnych w Bowlingu jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Turnieju sfinansowane są ze środków  PCPR Starostwa Łukowskiego i miasta Łukowa

II. Cel Turnieju.

Celem Turnieju  jest popularyzacja bowlingu wśród niepełnosprawnych i wyłonienie najlepszych  zawodników  powiatu łukowskiego   na rok 2015.

III. Uczestnicy.

Udział w Turnieju mogą wziąć  mieszkańcy powiatu łukowskiego mający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które należy okazać wraz z dowodem osobistym  lub legitymacją szkolną przed rozpoczęciem imprezy.

 

 1. Miejsce i termin

Turniej  zostanie przeprowadzony  w  Kręgielni Arkabos w Łukowie  przy ul.  Zaokręgiem 10  w dniu  9 maja 2015 r (sobota) w godzinach 1000 – 1400 .

 1. Zasady przeprowadzenia Turnieju.
 2. Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Bowlingu.
 3. Zostaną przeprowadzone dwie sesje.
 4. O kolejności miejsc zawodników decyduje suma punktów uzyskanych w dwóch sesjach.
 5. Nagrody.
 •   za zajęcie I   miejsca – statuetka
 •   za  zajęcie I –V miejsc wśród mężczyzn  -dyplomy i  nagrody rzeczowe
 •  za zajęcie I-III miejsc wśród kobiet  -dyplomy i  nagrody rzeczowe

 

VII.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka

VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do   6  maja 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz dokładną  datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr

(0-25) 798 5864  lub email michk@onet.pl .

Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 1. Ważniejsze przepisy regulaminowe
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

Program  zawodów

 • sobota, dn. 9.05.2015 r.
 • godz.  1000  – 1015 – przybycie uczestników
 • godz. 1015 – 1030 – odprawa techniczna
 • godz. 1030 – 1330 –  zawody
 • godz. 1330 – 1400  – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Prezes

Ireneusz Kwiczak

FacebookGoogle+Podziel się