25 7985864 michk@onet.pl

Komunikat Ogólnopolskiego Turnieju Niesłyszących w Warcabach 64pol.

OGÓNOPOLSKI TURNIEJ NIESŁYSZĄCYCH

W WARCABACH 64-POLOWYCH

w Jastrzębiej Górze, w dn. 20-28  sierpnia 2016 r.

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW

PANSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH

 

KOMUNIKAT

  1. Cel:

– wyłonienie najlepszych warcabistów w Polsce;

– możliwość współzawodnictwa najlepszych niesłyszących warcabistów z całej Polski;

– popularyzacja sportu warcabowego i podnoszenie umiejętności gry;

– uzyskanie kategorii warcabowych

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację;

2.Organizator: Klub Sportowy Głuchych „Hetman” w Łukowie

  1. Termin i miejsce:

Turniej zostanie przeprowadzony W Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym  „Hutnik”

w Jastrzębiej Górze ul. Kuracyjna 3  w dniach 20 – 28 sierpnia 2016 r.

Rozpoczęcie Turnieju w dniu 21.08.2016 r o godz. 19.00.

4.Zakwaterowanie:Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  „Hutnik” w Jastrzębiej Górze

  1. Uczestnictwo/kategorie:

Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Sportu Niesłyszących i mających opłacone składki członkowskie. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają limitowania miejsc. Pierwszeństwo mają warcabiści z wyższymi kategoriami.

  1. System turnieju:
  2. Turniej rozgrywany jest wg aktualnie obowiązującego kodeksu warcabowego wydanego przez Polski Związek Warcabowy oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.
  3. Tempo gry wynosi 30 min na zawodnika.

3.Turniej  warcabowy  zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.

4.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego

5.O kolejności miejsc zawodników  decydują reguły Kodeksu Warcabowego:

  1. Nagrody:

Trzech najlepszych zawodników i zawodniczek   otrzyma puchary

  1. Wyżywienie i noclegi:

Organizator zapewnia wyżywienie poczynając od kolacji w dniu 20.08.16 i kończąc śniadaniem  w dniu 28.08.16 r , noclegi w dniach 20-27.08.2016 r.

Organizator  zwraca koszty podróży według cen biletów PKP pośp.  lub PKS ewentualnie za faktury wystawione na KSG Hetman Łuków.

  1. Zgłoszenie do zawodów:

Imienne zgłoszenie należy dokonać do 15 lipca  2016 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię, datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać na adres  email michk@onet.pl

  1. Ważniejsze przepisy regulaminowe

Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

Na sali gry obowiązuje zakaz używania aparatów słuchowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

 

Data Rozkład godzin Wyszczególnienie
20.08.16 sobota 16.00 – 19.00

 

19.00-20.00

Przyjazd zawodników i zakwaterowanie

Kolacja

21.08.16

niedziela

08.00 – 08.30

13.30 – 14.00

18.00 – 19.00

19.00 -19.30

 

19.30- 21.30

śniadanie

obiad

kolacja

odprawa sędziowska i otwarcie turnieju warcabowego

I-II rundy

22.08.16

poniedziałek

08.00 – 08.30

13.00 – 14.00

18.00 – 19.00

19.00 –  21.00

śniadanie

obiad

kolacja

III-IV rundy

23.08.16

wtorek

08.00 – 08.30

13.00 – 14.00

18.00 – 19.00

19.00-21.00

śniadanie

obiad

kolacja

V-VI rundy

 

FacebookGoogle+Podziel się