25 7985864 michk@onet.pl

Komunikat Ogólnopolskiego Turnieju Niesłyszących w Szachach

OGÓNOPOLSKI TURNIEJ NIESŁYSZĄCYCH

W SZACHACH

w Jastrzębiej Górze, w dn. 20-28  sierpnia 2016 r.

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW

PANSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEELNOSPRAWNYCH  I MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

 

KOMUNIKAT

 1. Cel:

– wyłonienie najlepszych szachistów w Polsce;

– możliwość współzawodnictwa najlepszych niesłyszących szachistów z całej Polski;

– popularyzacja sportu szachowego i podnoszenie umiejętności gry;

– uzyskanie kategorii szachowych

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację;

2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących

3.Współorganizator: Klub Sportowy Głuchych „Hetman” w Łukowie

 1. Termin i miejsce:

Turniej zostanie przeprowadzony W Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym  „Hutnik”

w Jastrzębiej Górze ul. Kuracyjna 3  w dniach 20 – 28 sierpnia 2016 r.

Rozpoczęcie Turnieju w dniu 21.08.2016 r o godz. 09.00.

5.Zakwaterowanie:Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny  „Hutnik” w Jastrzębiej Górze

 1. Uczestnictwo/kategorie:

Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Sportu Niesłyszących i mających opłacone składki członkowskie. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają limitowania miejsc. Pierwszeństwo mają szachiści z wyższymi kategoriami.

 1. System turnieju:
 2. Turniej rozgrywany jest wg aktualnie obowiązującego kodeksu szachowego wydanego przez Polski Związek Szachowy oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Tempo gry wynosi 60 min na zawodnika.

3.Turniej  szachowy  zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.

4.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego

5.O kolejności miejsc zawodników w systemie szwajcarskim decyduje:

 1. a) suma punktów meczowych
 2. b) wartościowanie systemem Buchholza
 3. c) wartościowanie systemem Buchholza rozszerzonym.
 4. d) progres
 5. e) ilość uzyskanych wygranych
 6. Nagrody:

Trzech najlepszych zawodników i zawodniczek   otrzyma puchary

 1. Wyżywienie i noclegi:

Organizator zapewnia wyżywienie poczynając od kolacji w dniu 20.08.16 i kończąc śniadaniem  w dniu 28.08.16 r , noclegi w dniach 20-27.08.2016 r.

Organizator  zwraca koszty podróży według cen biletów PKP pośp.  lub PKS ewentualnie za faktury wystawione na KSG Hetman Łuków.

 1. Zgłoszenie do zawodów:

Imienne zgłoszenie należy dokonać do 15 lipca  2016 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię, datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać na adres  email michk@onet.pl i do wiadomości szachy@pzsn.pl

 1. Ważniejsze przepisy regulaminowe

Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

Na sali gry obowiązuje zakaz używania aparatów słuchowych.

 

 

 

Program

 

Data Rozkład godzin Wyszczególnienie
20.08.16 sobota 16.00 – 19.00

 

19.00-20.00

Przyjazd zawodników i zakwaterowanie

Kolacja

21.08.16

niedziela

08.00 – 08.30

09.00 – 09.30

 

09.30 – 13.30

13.30 – 14.00

18.00 – 19.00

śniadanie

odprawa sędziowska i otwarcie turnieju

I-II rundy

obiad

kolacja

22.08.16

poniedziałek

08.00 – 08.30

09.00 – 13.00

13.00 – 14.00

18.00 – 19.00

śniadanie

III-IV rundy

obiad

kolacja

23.08.16

wtorek

08.00 – 08.30

09.00 – 13.00

13.00 – 14.00

18.00 – 19.00

śniadanie

V-VI rundy

obiad

kolacja

24.08.16

środa

08.00 – 08.30

09.00 – 13.00

13.00 – 14.00

18.00 – 19.00

śniadanie

VII-VIII rundy

obiad

kolacja

25.08.16

czwartek

08.00 – 09.00

09.30 – 11.30

13.00 – 14.00

18.00 – 19.00

śniadanie

IX  runda

obiad

kolacja

26.08.16

piątek

08.00 – 09.00

09.30 – 11.30

13.00 – 14.00

18.00 – 19.00

śniadanie

X runda

obiad

kolacja

27.08.16

sobota

08.00 – 09.00

09.30 – 11.30

13.00 – 14.00

18.00 – 19.00

19.30 – 20.30

śniadanie

XI runda

obiad

kolacja

ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie turnieju

28.08.2016

niedziela

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00

 

śniadanie

wyjazd

uczestników

 

FacebookGoogle+Podziel się