25 7985864 michk@onet.pl

Jubileusz 40-lecia działalności Klubu Sportowego Głuchych Hetman

jubileusz

W dniu 7 grudnia 2014 r  odbyły się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego i Jubileuszu 40-lecia KSG Hetman w Łukowie.  W uroczystości udział wzięli członkowie klubu oraz członkowie miejscowego Koła Terenowego PZG.

Wśród zaproszonych gości  przybyli:

  1. Marcin Mateńko – z-ca Burmistrza Łukowa
  2. Lech Dębczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Łukowie
  3. Wojciech Stempurski – wiceprezes Polskiego Związku Sportu Niesłyszących
  4. Krzysztof Chęciak – prezes Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych
  5. Iwona Zakrzewska – Kierownik Referatu Sportu Urzędu Miasta Łukowa
  6. Tomasz Gumiński – przedstawiciel Warsu z Warszawy

Referat z historii klubu wygłosił prezes Ireneusz Kwiczak. Następnie goście  złożyli  władzom klubu życzenia i  wręczyli dyplomy, puchary i kwiaty.  Z kolei  prezes Ireneusz Kwiczak wspólnie z sekretarzem Krzysztofem Michalczukiem wręczyli statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe najbardziej aktywnym członkom klubu. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości  zebrani udali się na poczęstunek przygotowany przez Bar Frytka.

Organizacja jubileuszowej imprezy  była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Listy gratualcyjne

Galeria Zdjęć

FacebookGoogle+Podziel się