25 7985864 michk@onet.pl

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W WARCABACH 64 -POLOWYCH ŁUKÓW, dn. 30 – 31.05.2015 r

Zarząd Klubu Sportowego Głuchych „Hetman” w  Łukowie  zawiadamia, że Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 64-polowych  odbędą się  w dniach  30– 31 maja  2015 r. w Łukowie.

 

  1. Organizator: KSG Hetman Łuków
  2. Zakwaterowanie: Internat Medycznego Studium Zawodowego ul. Kryńskiego 12
  3. Miejsce zawodów: Świetlica Koła Terenowego PZG ul. Warszawska 24 Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator.
  4. System rozgrywek: system szwajcarski na dystansie 11 rund. Tempo gry – 30 min na zawodnika
  5. Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych lub do Polskiego Związku  Sportu Niesłyszących  i mających opłacone składki za 2015 r.

Program godzinowy:

Data Rozkład godzin Wyszczególnienie
29.05.2015piątek 1800-19301930-2000 Przyjazd uczestników i zakwaterowanieKolacja
30.05.2015 rSobota  730-800830   – 900

 

900   – 1000

1000  – 1100

1100   – 1200

1200 – 1300

1300  – 1530

1530  – 1630

1630  – 1730

1730 – 1830

1900  – 1930

Śniadanieodprawa z udziałem sędziego głównego otwarcie Mistrzostw

I runda

II runda

III runda

IV runda

Przerwa obiadowa

V runda

VI   runda

VII runda

kolacja

31.05.2015 rniedziela    730  –  800   830  –  930

930 –  1030

 1030 –  1130

1130  – 1230

1300  – 1430

 ŚniadanieVIII runda

IX runda

X  runda

XI  runda

Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród

obiad i wyjazd uczestników

 

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski   Niesłyszących Kobiet i Mężczyzn w Warcabach 64-polowych  na rok 2015.

I. Organizator.

         Organizatorem Indywidualnych Mistrzostw Polski  Niesłyszących w Warcabach 64-polowych jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman.  Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków  PFRON i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

II. Cel Mistrzostw.

Celem Mistrzostw jest popularyzacja warcabów wśród niesłyszących, wyłonienie mistrza i mistrzyni Polski  niesłyszących na rok 2015  oraz uzyskanie wyższych kategorii warcabowych.

III. Uczestnicy.

Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych  lub  Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Pierwszeństwo udziału  w Mistrzostwach mają  osoby  z posiadaną kategorią warcabową. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega limitowania zgłoszeń.

 

IV. Miejsce i termin

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24  w dniach 30 i 31 maja  2015 r. Rozpoczęcie Mistrzostw w dniu 30.05.2014 r o godz. 8.30.

 

V. Zasady przeprowadzenia Mistrzostw.

1.Mistrzostwa warcabowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.

2.Tempo gry wynosi 30 min na zawodnika.

3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego

4.O kolejności miejsc zawodników  w systemie szwajcarskim decydują reguły Kodeksu Warcabowego

5. W Mistrzostwach obowiązują przepisy Polskiego Związku Warcabowego

VI. Nagrody.

Najlepsi mężczyźni i  najlepsze kobiety  Mistrzostw otrzymują nagrody wg następujących zasad:

za    I –III   miejsca     medal i nagroda rzeczowa

za IV –X  miejsca   dyplom i nagroda rzeczowa w przypadku mężczyzn

za  IV- VIII miejsca      dyplom i nagroda rzeczowa w przypadku kobiet.

 

VII.  Wyżywienie i noclegi::  organizator zapewnia wyżywienie  poczynając od kolacji w dniu 29.05.15 i kończąc obiadem w dniu 31.05.15 r ,  noclegi w dniach 29 i 30.05.2015 r. Organizator zwraca koszty podróży według cen biletów PKP pośp. i PKS.

VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 15  maja 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz pełną datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr

(0-25) 798 5864  lub email michk@onet.pl .

IX. Ważniejsze przepisy regulaminowe

  • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
  • Zabronione jest korzystanie  z aparatów słuchowych i telefonów komórkowych

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

FacebookGoogle+Podziel się