25 7985864 michk@onet.pl

Indywidualne Mistrzostwa Polski Niesłyszących Kobiet i Mężczyzn w Warcabach 100-polowych

 

KOMUNIKAT

Zarząd Klubu Sportowego Głuchych „Hetman” w Łukowie zawiadamia, że Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowych odbędą się w dniach 19– 20 września 2015 r. w Łukowie.

1. Organizator:   KSG Hetman Łukó

2. Zakwaterowanie: Internat Medycznego Studium Zawodowego ul. Kryńskiego 12

3 . Miejsce zawodów: Świetlica Koła Terenowego PZG ul. Warszawska 24

4. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator.

5. System rozgrywek: system szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry – 45 min na zawodnika

 

Program godzinowy:

Data Rozkład godzin Wyszczególnienie
18.09.2015

piątek

1800-1930

1930-2000

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

Kolacja

19.09.2015 r

Sobota

730-800

830   – 900

 

900     – 1030

1030 – 1200

1200   – 1330

1330 – 15.00

1500 – 1630

1630 – 1800

1800 – 1930

1930 – 2000

Śniadanie

odprawa z udziałem sędziego głównego otwarcie Mistrzostw

I runda

II runda

III runda

Przerwa obiadowa

IV runda

V runda

VI   runda

kolacja

20.09.2015 r

niedziela

   715   – 745

   800   – 930

930 – 1130

1130 –   1300

1330   – 1430

Śniadanie

VII runda

VIII runda

IX runda

Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród

obiad i wyjazd uczestników

 

REGULAMIN

I. Organizator.

         Organizatorem Indywidualnych Mistrzostw Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowych jest Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków PFRON i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

II. Cel Mistrzostw.

         Celem Mistrzostw jest popularyzacja warcabów wśród niesłyszących, wyłonienie mistrza i mistrzyni Polski niesłyszących na rok 2015 oraz uzyskanie wyższych kategorii warcabowych.

III. Uczestnicy.

         Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych lub Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Pierwszeństwo udziału w Mistrzostwach mają osoby z posiadaną kategorią warcabową. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega limitowania zgłoszeń.

IV. Miejsce i termin

         Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24 w dniach 19 i 20 września 2015 r. Rozpoczęcie Mistrzostw w dniu 19.09.2015 r o godz. 8.30.

V. Zasady przeprowadzenia Mistrzostw.

1. Mistrzostwa warcabowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

2. Tempo gry wynosi 45 min na zawodnika.

3. Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego

4. O kolejności miejsc zawodników w systemie szwajcarskim decydują reguły Kodeksu Warcabowego.

5. W Mistrzostwach obowiązują przepisy Polskiego Związku Warcabowego

VI.  Nagrody

         Najlepsi mężczyźni i najlepsze kobiety Mistrzostw otrzymują nagrody wg następujących zasad:

            za   I –III   miejsca   medal i nagroda rzeczowa

            za IV –X miejsca dyplom i nagroda rzeczowa w przypadku mężczyzn

            za IV- VIII miejsca   dyplom i nagroda rzeczowa w przypadku kobiet.

 

VII.  Wyżywienie i noclegi:: organizator zapewnia wyżywienie poczynając od kolacji w dniu 18.09.15 i kończąc obiadem w dniu 20.09.15 r , noclegi w dniach 18 i 19.09.2015 r. Organizator zwraca koszty podróży według cen biletów PKP pośp. i PKS.

VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 9 września 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz pełną datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr

        (0-25) 798 5864 lub email michk@onet.pl .

Ważniejsze przepisy regulaminowe

  • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy 
  • Zabronione jest korzystanie z aparatów słuchowych i telefonów komórkowych
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione
FacebookGoogle+Podziel się