25 7985864 michk@onet.pl

Prezesi Klubu HETMAN

Ireneusz Kwiczak

obecnie od 15.01.2014

Marta Trybuch

4.03.2007 –  15.01.2014

Grzegorz Górny

15.02.1981- 16.02.1986

Tadeusz Skrocki

16.02.1986-4.03.2007

Jan Nowak

1.12.1974-15.02.1981