25 7985864 michk@onet.pl

Drużynowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowych – regulamin

I. Organizator.

Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowych jest Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

II. Cel Mistrzostw.

– wyłonienie najlepszych drużyn w Polsce;

– możliwość współzawodnictwa najlepszych niesłyszących warcabistów z całej Polski;

– popularyzacja sportu warcabowego i podnoszenie umiejętności gry;

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację;

– podnoszenie poziomu gry zawodników;

– możliwość zdobywania i podwyższania kategorii warcabowych.

III. Uczestnicy.

Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Sportu Niesłyszących oraz do Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych.

IV. Miejsce i termin

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24 w dniach 21 i 22 listopada 2015 r. Rozpoczęcie Mistrzostw w dniu 21.11.2015 r o godz. 8.30.

V. Zasady przeprowadzenia Mistrzostw.

1.DMPN rozgrywane są wg aktualnie obowiązującego kodeksu warcabowego wydanego przez Polski Związek Warcabowy oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

2.Na sali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania aparatów słuchowych i telefonów komórkowych.

3. Drużyna składa się z 5 osób: 4 mężczyzn oraz 1 kobieta. Dozwolone jest zastępowanie mężczyzn kobietami.
4. Jeden z zawodników pełni funkcję kapitana.
5. Drużyna licząca tylko 3 osoby nie może uczestniczyć w zawodach.
6. Drużyna która nie stawi się do danego meczu, przegrywa walkowerem (0:4 dla przeciwnika).
7.Nie obsadzenie szachownicy powoduje walkower 0:2 (dla przeciwnika).
8. Zawody przeprowadzane są systemem każdy z każdym.
9. Tempo gry wynosi: 45 minut na partię dla zawodnika
10. O tytule Drużynowego Mistrza Polski Niesłyszących decyduje suma punktów meczowych.
12 .O zajętych miejscach decyduje kolejno:
  • Większa ilość punktów meczowych
  • Większa suma punktów indywidualnych;
  • Większa ilość wygranych meczy
  • Większa ilość punktów indywidualnych uzyskana w całym turnieju na pierwszej warcabnicy a w przypadku braku rozstrzygnięcia na kolejnych
  • Wynik bezpośredni
  • Lepszy wynik na pierwszej i ew. dalszych warcabnicach w meczu bezpośrednim
  • Lepszy wynik ( małe punkty! ) z innymi drużynami w kolejności klasyfikacji.

VI. Nagrody.

Trzy najlepsze kluby otrzymają puchar i dyplomy a zawodnicy z tych klubów medale.

Zawodnicy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca na poszczególnych szachownicach otrzymają nagrody rzeczowe.

VII.  Wyżywienie i noclegi::

Organizator zapewnia wyżywienie poczynając od kolacji w dniu 20.11.15 i kończąc obiadem w dniu 22.11.15 r , noclegi w dniach 20 i 21.11.2015 r. Organizator zwraca koszty podróży według cen biletów PKP pośp. kl II lub PKS

VIII.  Zgłoszenie do zawodów:

Imienne zgłoszenie należy dokonać do 31 października 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię, datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać faksem na nr 25 798 5864 lub email michk@onet.pl .

IX. Ważniejsze przepisy regulaminowe

  • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione

 

 

Program

Miejsce mistrzostw: Świetlica Koła Terenowego PZG Łuków ul. Warszawska 24

Termin: 21-22 listopad 2015 r

Zakwaterowanie: Internat Medycznego Studium Zawodowego Łuków ul. Kryńskiego 12

 

 

Data Rozkład godzin Wyszczególnienie
Data 20.11.15piątek 1700 – 19301930-2000

2000-2100

Przyjazd zawodników i zakwaterowanieKolacja

Odprawa kierowników z udziałem sędziego głównego.

21.11.2015 rSobota 745 – 815830 – 900

900 – 1030

1030   – 1200

1200   – 1330

1330     – 1530

1530   – 1700

1700   – 1830

1900   – 1930

śniadanieotwarcie Mistrzostw

I runda

II runda

III runda

Przerwa obiadowa

IV runda

V runda

kolacja

22.11.2015 rniedziela 800 –   830   900   – 1030

1030 –   1200

1200 –   1300

1300   – 1400

 

śniadanieVI runda

VII runda

Ogłoszenie wyników , wręczenie medali, pucharów i nagród

Obiad i wyjazd uczestników

FacebookGoogle+Podziel się