25 7985864 michk@onet.pl

Komunikat – Zarząd KSG Hetman zaprasza do udziału w Miejskim Turnieju Niepełnosprawnych w Warcabach 100-polowych

Cel imprezy: popularyzacja warcabów wśród niepełnosprawnych mieszkańców Łukowa , wyłonienie najlepszych niepełnosprawnych warcabistów . Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty mistrzostw dofinansowane są ze środków Miasta Łukowa i PFRON. Data imprezy: 11  czerwca  2017 r  niedziela  godz. 930 – 1400 Miejsce imprezy: Łuków ul. Warszawska 24 , świetlica Koła Terenowego PZG Warunki uczestnictwa: udział w turnieju mogą wziąć osoby  mające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które należy okazać wraz z dowodem osobistym  lub legitymacją szkolną przed rozpoczęciem imprezy. System zawodów: W zależności od ilości zgłoszeń zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim lub kołowym. Tempo gry wynosi  15 minut na zawodnika. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Warcabowego. Nagrody :   za zajęcie I-III   miejsca – statuetka   za  zajęcie I –V miejsc wśród mężczyzn  -dyplomy i  nagrody rzeczowe  za zajęcie I-III miejsc wśród kobiet  -dyplomy i  nagrody rzeczowe   Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  słodycze oraz poczęstunek. Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 7  czerwca 2017 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię , datę urodzenia i stopień niepełnosprawności. Zgłoszenia można przysłać  emailem na adres  michk@onet.pl . Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń. Ważniejsze przepisy regulaminowe Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione   Program  zawodów   Niedziela, dn. 11.06.2017 r. godz.  900  – 930 – przybycie uczestników godz. 930 – 940 – odprawa techniczna godz. 940 – 1330 –  zawody warcabowe godz. 1330 – 1400  – ogłoszenie wyników i wręczenie...

Miejski Turniej Niepełnosprawnych Darta

W dniu 28 maja 2017 r odbył się w Łukowie Miejski Turniej Niepełnosprawnych w Darta zorganizowany przez Klub Sportowy Głuchych Hetman. Udział w turnieju wzięło 14 mężczyzn i 7 kobiet. Wśród kobiet najlepsza okazała się Lidia Kurlandzka z Hetmana Łuków przed Anną Karwowską niezrzeszoną z Łukowa. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się ubiegłoroczny zwycięzca Marian Stosio z PZG Łuków przed Marcinem Buraczyńskim z POW Przylądek z Łukowa. Trzech najlepszych kobiet i mężczyzn otrzymało statuetki a cztery najlepsze kobiety i sześciu najlepszych mężczyzn nagrody rzeczowe. Szczegółowe wyniki w załączeniu. Impreza była dofinansowana przez Miasto Łuków i PCPR w Łukowie Wyniki pdf Galeria...