25 7985864 michk@onet.pl

Powiatowy Turniej Niepełnosprawnych w Warcabach 64-polowych

W dniu 14 maja 2017 r odbył się w Łukowie Powiatowy  Turniej Niepełnosprawnych  w Warcabach 64-polowych  zorganizowany  przez Klub Sportowy Głuchych Hetman. Była to pierwsza impreza sportowa zorganizowana przez klub w 2017 r. Udział w turnieju wzięło 21 mężczyzn i 9 kobiet. Wśród kobiet  najlepsza była Barbara Górna z Hetmana Łuków a wśród mężczyzn Sławomir Soćko  niezrzeszony z Łukowa Najlepszych trzech mężczyzn i kobiet otrzymało pucharki   a czterech  najlepszych kobiet i sześciu mężczyzn nagrody rzeczowe. Sędzią głównym turnieju był Krzysztof   Michalczuk Impreza była dofinansowana przez  PCPR   w Łukowie i Starostwo Łukowskie Wyniki Galeria...

Komunikat. Zarząd KSG Hetman zaprasza do udziału w Powiatowym Turnieju Niepełnosprawnych w Warcabach 64-polowych Łuków dnia 14.05.2017 r.

Cel imprezy: popularyzacja warcabów wśród niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łukowskiego , wyłonienie najlepszych niepełnosprawnych warcabistów . Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty mistrzostw dofinansowane są ze środków Starostwa Łukowskiego  i PFRON. Data imprezy: 14  maja  2017 r  niedziela  godz. 930 – 1400 Miejsce imprezy: Łuków ul. Warszawska 24 , świetlica Koła Terenowego PZG Warunki uczestnictwa: udział w turnieju mogą wziąć osoby  mające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które należy okazać wraz z dowodem osobistym  lub legitymacją szkolną przed rozpoczęciem imprezy. System zawodów: W zależności od ilości zgłoszeń zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim lub kołowym. Tempo gry wynosi  15 minut na zawodnika. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Warcabowego. Nagrody :   za zajęcie I-III  miejsca – statuetka   za  zajęcie I –V miejsc wśród mężczyzn  -dyplomy i  nagrody rzeczowe  za zajęcie I-III miejsc wśród kobiet  -dyplomy i  nagrody rzeczowe   Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  słodycze oraz poczęstunek Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 9  maja 2017 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię , datę urodzenia i stopień niepełnosprawności. Zgłoszenia można przysłać  emailem na adres  michk@onet.pl . Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń. Ważniejsze przepisy regulaminowe Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione   Program  zawodów   Niedziela, dn. 14.05.2017 r. godz.  930  – 1000 – przybycie uczestników godz. 945 – 1000 – odprawa techniczna godz. 1000 – 1330 –  zawody warcabowe godz. 1330 – 1400  – ogłoszenie wyników i wręczenie...

Komunikat. Zarząd KSG Hetman zaprasza do udziału w Miejskim Turnieju Niepełnosprawnych w Darta Łuków dnia 28.05.2017 r.

1.   Cel imprezy: popularyzacja darta (rzucanie lotkami do tarczy) wśród niepełnosprawnych mieszkańców Łukowa ,  wyłonienie najlepszych niepełnosprawnych Łukowa. 2.   Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty turnieju  dofinansowane są ze środków Miasta Łukowa  i PFRON. 3.   Data imprezy:  28 maja  2017 r  niedziela  godz. 10.00 – 14.00 4.   Miejsce imprezy:  Łuków ul. Warszawska 24 , świetlica Koła Terenowego PZG 5.   Warunki uczestnictwa: udział w turnieju  mogą wziąć  mieszkańcy Łukowa  mający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które należy okazać wraz z dowodem osobistym  lub legitymacją szkolną przed rozpoczęciem imprezy. 6.    System zawodów:  Każdy zawodnik rzuca do elektronicznej tarczy siedem razy po trzy lotki. O kolejności miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów  ze wszystkich siedmiu serii. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Darta. 7.   Nagrody : za zajęcie I  miejsca – statuetka za  zajęcie I –VI miejsc wśród mężczyzn  – dyplom i nagroda rzeczowa za zajęcie I-IV miejsc wśród kobiet  – dyplom i nagroda rzeczowa 8.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka oraz poczęstunek 9.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 22  maja  2017 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz datę urodzenia. Zgłoszenia można  email michk@onet.pl  . Można zapisywać się  osobiście w siedzibie Koła Terenowego PZG w dniach   10,15, 17 i 22 maja 2017 r w godzinach 14-17. Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 10.  Ważniejsze przepisy regulaminowe Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione Program  zawodów   Niedziela, dn. 28.05.2017r. godz.  9.30  – 10.00 – przybycie uczestników godz. 10.00 – 10.15 – odprawa techniczna i losowanie numerów startowych godz. 10.15 – 13.30 –  zawody godz. 13.30 – 14.00  – ogłoszenie wyników i...