25 7985864 michk@onet.pl

Wybory władz KSG Hetman

W dniu 12 marca 2017 r odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego Głuchych- Hetman Łuków. Udział w zebraniu wzięło 18 członków na 31 uprawnionych. Walne zebranie przyjęło sprawozdania Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrano nowe władze klubu i tak: Zarząd: Prezes – Ireneusz Kwiczak Wiceprezes – Grzegorz Górny Sekretarz – Krzysztof Michalczuk Skarbnik – Maria Michalczuk Członek – Antoni Grabek Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Jan Pasieczny Sekretarz – Lidia Kurlandzka Członek- Tadeusz Skrocki Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Łukasz Kowalczyk Sekretarz – Renata Oknińska Członek – Barbara Górna Galeria...