25 7985864 michk@onet.pl

Sukces warcabistów Hetmana

W dniach 24-25  września  2016 r odbyły się w Łukowie Drużynowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 64-polowych organizowane przez Klub Sportowy Głuchych Hetman. Były to pierwsze w historii sportu głuchych drużynowe mistrzostwa Polski w warcabach 64-polowych.. Mistrzostwa te zakończyły się sukcesem drużyny Hetmana, która zdobyła maksymalną ilość punktów. Dalsze miejsca zajęli: Wars Warszawa Hetman II Łuków Sprint Sławno Arkadia Otwock Radomig Radom Świt Wroclaw Zwycięska drużyna grała w następującym składzie: Jan Kruczyński, , Roman Wilgos, Grzegorz Górny, Andrzej Malecki  i Monika Kobylińska. Oprócz pucharu i złotego medalu drużyna wywalczyła dla klubu warnik. Druga drużyna też spisała się  bardzo dobrze zdobywając puchar i brązowe medale za  trzecie miejsce. Druga drużyna grała w następującym składzie: Artur Izdebski,  Jan Pasieczny, Lidia Kurlandzka, Maria Michalczuk i i Barbara Górna. Czterech najlepszych zawodników na każdej warcabnicy otrzymało nagrody rzeczowe. Z zawodników Hetmana nagrody otrzymali: Jan Kruczyński za  drugie miejsce  na I warcabnicy. Roman Wilgos za drugie miejsce na II arcabnicy Grzegorz Górny a drugie miejsce na II warcabnicy. Andrzej Malecki  za drugie miejsce na IV warcabnicy, Monika Kobylińska za pierwsze  miejsce i Barbara Górna za trzecie miejsce na warcabnicy kobiecej.   Mistrzostwa sędziowała Edyta  Suchecka  z Polskiego Związku Warcabowego. Koszty Mistrzostw zostały sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Szczegółowe wyniki w załączeniu. Wyniki Galeria...

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Niesłyszących w Warcabach 64-polowych na rok 2016.

Organizator. Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polski  Niesłyszących w Warcabach 64-polowych jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman.  Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Cel Mistrzostw. – wyłonienie najlepszych drużyn w Polsce; – możliwość współzawodnictwa najlepszych niesłyszących warcabistów z całej Polski; – popularyzacja sportu warcabowego i podnoszenie umiejętności gry; – kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację; – podnoszenie poziomu gry zawodników; – możliwość zdobywania i podwyższania kategorii warcabowych. III. Uczestnicy. Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Sportu Niesłyszących oraz do Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych. Miejsce i termin Mistrzostwa zostaną przeprowadzone  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24  w dniach 24 i 25 września  2016 r. Rozpoczęcie Mistrzostw w dniu 24.09.2016 r o godz. 8.30. Zasady  przeprowadzenia Mistrzostw. 1.DMPN rozgrywane są wg aktualnie obowiązującego kodeksu warcabowego wydanego przez Polski Związek Warcabowy oraz zgodnie z niniejszym regulaminem. 2.Na sali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania aparatów słuchowych i telefonów komórkowych. 3. Drużyna składa się z 5 osób: 4 mężczyzn oraz 1 kobieta. Dozwolone jest zastępowanie mężczyzn kobietami. 4. Jeden z zawodników pełni funkcję kapitana. 5. Drużyna licząca tylko 3 osoby nie może uczestniczyć w zawodach. 6. Drużyna która nie stawi się do danego meczu, przegrywa walkowerem (0:4 dla przeciwnika). 7.Nie obsadzenie szachownicy powoduje walkower 0:2 (dla przeciwnika). 8. Zawody przeprowadzane są systemem każdy z każdym. 9. Tempo gry wynosi: 30 minut  na partię dla zawodnika 10. O tytule Drużynowego Mistrza Polski Niesłyszących decyduje suma punktów meczowych. 12 .O zajętych miejscach decyduje kolejno: Większa ilość punktów meczowych Większa suma punktów indywidualnych; Większa ilość wygranych meczy...

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Niesłyszących w Strzelaniu z Broni Kulowej

1.   Cel imprezy: popularyzacja strzelectwa wśród niesłyszących,  wyłonienie najlepszych strzelców niesłyszących. 2.   Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty turnieju  pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 3.   Data imprezy: 13  listopada 2016 r  niedziela  godz. 1000 – 1500 4.   Miejsce imprezy:  Garwolin  ul. Kościuszki 53, strzelnica  „Snajper” 5.   Warunki uczestnictwa: W Turnieju   mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych    i mający ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 55 dcb i umiejący posługiwać się karabinami kulowymi. 6.    System zawodów: każdy zawodnik oddaje z karabinu na leżąco  najpierw trzy próbne strzały  a następnie dziesięć ocenianych do tarczy oddalonej o 25 m. Zostanie   wyłonionych do finału 10  najlepszych mężczyzn i 8 najlepszych kobiet. W finale oddają najpierw po trzy próbne strzały a następnie  10 ocenianych strzałów na leżąco i 10 ocenianych strzałów na stojąco. O kolejności miejsc decyduje suma punktów a przy jednakowej ilości punktów decydują trafienia za 10 punktów a następnie za 9 punktów itd. 7.   Nagrody : za zajęcie I-III  miejsc  – puchary za  zajęcie I –X  miejsca  wśród mężczyzn  –  dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I- VI  miejsca wśród kobiet  – dyplomy i nagrody rzeczowe 8.  Wyżywienie i zakwaterowanie: – organizator zapewnia napoje i obiad. Dla uczestników zamieszkałych w odległych miejscowościach zapewniamy noclegi i wyżywienie. Zapotrzebowanie na noclegi należy zgłosić organizatorowi. Wszyscy uczestnicy utrzymają zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do Garwolina  i z powrotem po cenach biletów PKP pos. II kl i PKS. 9.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 10  października  2016 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz dokładną datę urodzenia. Zgłoszenia należy  przysłać  na adres klubu lub ...

Ogólnopolski Turniej Szachowo-Warcabowy

W dniach 21-27 sierpnia 2016 r nasz klub  zorganizował w Jastrzębiej Górze nad morzem w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Hutnik”   Ogólnopolski Turniej Niesłyszących  w Szachach i Warcabach 64-polowych. Udział w turnieju wzięli reprezentanci z dziewięciu klubów sportowych głuchych. Najwięcej było bo aż 20 osób z naszego klubu. W turnieju szachowym udział wzięło 41 osób w tym 13 kobiet. Wśród kobiet zwyciężyła Bożena Krzyszkowiak z Hetmana przed Ewą Wardziak z IG i Marią Michalczuk z Hetmana. Wśród mężczyzn zwyciężył Szymon Kasperczyk z Śląskiego KSN przed Krzysztofem Michalczukiem z Hetmana i Jerzym Środzińskim z Arkadii. Należy zaznaczyć, że od IX rundy liderem był Krzysztof Michalczuk po wygranej z Jerzym Strzeleckim. W ostatniej rundzie K. Michalczuk grał z W. Grzybem i mając dużą przewagę materialną w końcówce nie zdążył zamatować przeciwnika  w regulaminowym czasie. Dużym sukcesem jest wypełnienie norm na wyższe kategorie szachowe przez  11  uczestników  w tym jedna na II kat, po trzy na trzecią  i czwartą kategorię. Z naszych reprezentantów wyższe normy uzyskali Andrzej Malecki – drugą, Barbara Wilgos-trzecią a Renata Oknińska – piątą. Sędzią głównym turnieju szachowego był  Zygmunt Wielecki sędzia klasy państwowej Polskiego Związku Szachowego. W turnieju warcabowym udział wzięło 45 osób w tym 16 kobiet. Wśród kobiet zwyciężyła Petronela Dapkiewicz z Arkadii przed Bożeną Krzyszkowiak  i  Barbarą Wilgos  obie z Hetmana. Wśród mężczyzn zwyciężył Szymon Kasperczak z Śląskiego KSN przed Janem Kruczyńskim i Krzysztofem Michalczukiem obaj z Hetmana. Bardzo dobrze  się spisali nasi reprezentanci. W turnieju mężczyzn na 11 pierwszych miejsc aż  6 miejsc  zajęli  zawodnicy  z naszego klubu a w turnieju kobiet  na 11 pierwszych miejsc aż 7  miejsc przypadło na nasze warcabistki. Sędzią głównym turnieju warcabowego był...