25 7985864 michk@onet.pl

Komunikat Zarząd KSG Hetman zaprasza do udziału w Wojewódzkim Turnieju Niesłyszących w Darta w Łukowie w dniu 31.07.2016r.

Komunikat Zarząd KSG Hetman zaprasza do udziału w Wojewódzkim Turnieju  Niesłyszących w Darta   w Łukowie  w dniu 31.07.2016r.   Cel imprezy: popularyzacja darta (rzucanie lotkami do tarczy) wśród niesłyszących,  wyłonienie najlepszych niesłyszacych  województwa lubelskiego. Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty Turnieju są sfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego. Data imprezy: 31 lipca 2016 r  niedziela  godz. 1000 – 1500 Miejsce imprezy: Łuków  ul. Warszawska 24 , lokal PZG Warunki uczestnictwa: W Turnieju mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego. Organizator  zwraca koszty podróży. System zawodów: Każdy zawodnik rzuca do elektronicznej tarczy siedem razy po trzy lotki. O kolejności miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów ze wszystkich siedmiu serii. Następnie  zostanie wyłonionych do finału 8 najlepszych mężczyzn i 8 najlepszych kobiet. W finale  rzucają siedem razy po trzy lotki.  O kolejności miejsc decyduje suma punktów uzyskanych w finałowych rozgrywkach i w eliminacjach. Nagrody : Najlepsi zawodnicy Turnieju  otrzymują nagrody wg następujących zasad: Kobiety: Za I-III  miejsca         statuetka i nagroda rzeczowa Za IV-VI miejsca       dyplom i nagroda rzeczowa Mężczyźni: za I -III   miejsca        statuetka i nagroda rzeczowa za IV-VIII  miejsca       dyplom i nagroda rzeczowa Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje, ciastka i obiad. Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 27  lipca  2016 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię i datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać  smsem na nr  604349854 lub na adres emailowi:  michk@onet.pl Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń. Ważniejsze przepisy regulaminowe Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione Prezes – Ireneusz...

Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących w Szachach Szybkich na rok 2016.

I. Organizator. Organizatorem Wojewódzkiego  Turnieju Niesłyszących w Szachach  jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków   Urzędu Marszałkowskiego i ROPS  w Lublinie oraz  Starostwa Powiatowego w Łukowie. II. Cel Mistrzostw. Celem Mistrzostw jest popularyzacja szachów wśród niesłyszących i wyłonienie najlepszych szachistów  województwa lubelskiego  niesłyszących na rok 2016 III. Uczestnicy. W Turnieju  mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego   i mający ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 55 dcb. Organizator zwraca koszty podróży według cen  biletów PKP i PKS. IV. Miejsce i termin Turniej zostanie przeprowadzony  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24  w dniu 14  sierpnia  2016 r. Rozpoczęcie Turnieju  o godz. 9.30. V. Zasady  przeprowadzenia Turnieju. 1.Turniej szachowy zostanie  przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. 2.Tempo gry wynosi 30 min na zawodnika. 3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego 4.O kolejności miejsc zawodników  w systemie szwajcarskim decyduje: a) suma punktów meczowych b) wartościowanie systemem Buchholza c) wartościowanie systemem Buchholza rozszerzonym. d) progres e) ilość uzyskanych wygranych 6. W Turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku  Szachowego. VI. Nagrody. Najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody wg następujących zasad: Kobiety: Za I-III     miejsce     statuetka  i nagroda rzeczowa Za IV-V miejsce     dyplom i nagroda rzeczowa Mężczyźni: za I – III  miejsce     statuetka i nagroda rzeczowa za IV –VIII  miejsca        dyplom i nagroda rzeczowa VII.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka oraz obiad. VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 8  sierpnia 2016r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię. Zgłoszenia można przysłać  emailem na adres  michk@onet.pl . Organizator zastrzega wprowadzenia limitów  w przypadku...

Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Niesłyszących w Warcabach 100-polowych na rok 2016.

I. Organizator. Organizatorem Wojewódzkiego Turnieju  Niesłyszących w Warcabach 100-polowych jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Turnieju  sfinansowane są ze środków  Urzędu  Marszałkowskiego i ROPS  w Lublinie oraz Starostwa Powiatowego w Łukowie II. Cel Turnieju. Celem Turnieju jest popularyzacja warcabów wśród niesłyszących i wyłonienie najlepszych warcabistek i warcabistów  województwa lubelskiego  niesłyszących na rok 2016 oraz zdobycie wyższych kategorii warcabowych. III. Uczestnicy. W Turnieju  mogą  brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych i kół terenowych PZG województwa lubelskiego. Organizator zwraca koszty podróży według cen  biletów PKP i PKS. IV. Miejsce i termin Zawody  zostaną przeprowadzone  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24  w dniu 7  sierpnia 2016 r (niedziela) w godzinach 930 – 1600 V. Zasady  przeprowadzenia Turnieju. 1.Zawody warcabowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 2.Tempo gry wynosi 20 min na zawodnika. 3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego 4.O kolejności miejsc zawodników  w systemie szwajcarskim decydują reguły Kodeksu Warcabowego. 5. W Turnieju  obowiązują przepisy Polskiego Związku  Warcabowego. VI. Nagrody. Najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody wg następujących zasad: Kobiety: Za I -III    miejsce     statuetka  i nagroda rzeczowa Za IV  –V  miejsce    dyplom i nagroda rzeczowa Mężczyźni: za I-III      miejsce     statuetka i nagroda rzeczowa za III-VIII miejsca      dyplom i nagroda rzeczowa VII.  Wyżywienie: – organizator zapewnia napoje i  ciastka oraz obiad. VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 1  sierpnia 2016 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię i datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać  emailem na adres  michk@onet.pl . Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń. IX.  Ważniejsze przepisy regulaminowe •    Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne...
Petronela Dapkiewicz i Kasperczyk Szymon  ponownie najlepsi w warcabach 100-polowych

Petronela Dapkiewicz i Kasperczyk Szymon ponownie najlepsi w warcabach 100-polowych

W dniach 25-26 czerwca 2016 r odbyły się w Łukowie Indywidualne Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowych zorganizowany przez Klub Sportowy Głuchych Hetman. Udział w nich wzięło 8 kobiet i 26 mężczyzn z 7 klubów sportowych. Sędzią był Michał Suchecki z Polskiego Związku Warcabowego Wśród kobiet najlepszą warcabistką okazała się Petronela Dapkiewicz z Arkadii Otwock przed Bożeną Krzyszkowiak z Hetmana Łuków. Wśród mężczyzn najlepszym warcabistą został Szymon Kasperczyk z Śląskiego KSN Rybnik przed Kazimierzem Nurzyńskim z Warsu Warszawa. Petronela Dapkiewicz jak i Szymon Kasperczyk ponownie zostali mistrzami powtarzając wynik uzyskany w 2015 r. Trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn otrzymało medale i puchary a 7 najlepszych kobiet i 10 najlepszych mężczyzn otrzymało wartościowe nagrody rzeczowe. Najstarszą uczestniczką była Barbara Górna a najstarszym uczestnikiem Kazimierz Nurzyński Najmłodszą uczestniczką była Natalia Nowaczyk a najmłodszym uczestnikiem Dominik Salachna. Otrzymali oni statuetki pamiątkowe oraz upominki. Wyższą kategorię warcabowe uzyskał tylko Kazimierz Nurzyński na...