25 7985864 michk@onet.pl

Drużynowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowych – regulamin

I. Organizator. Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowych jest Klub Sportowy Głuchych – Hetman. Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. II. Cel Mistrzostw. – wyłonienie najlepszych drużyn w Polsce; – możliwość współzawodnictwa najlepszych niesłyszących warcabistów z całej Polski; – popularyzacja sportu warcabowego i podnoszenie umiejętności gry; – kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację; – podnoszenie poziomu gry zawodników; – możliwość zdobywania i podwyższania kategorii warcabowych. III. Uczestnicy. Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Sportu Niesłyszących oraz do Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych. IV. Miejsce i termin Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24 w dniach 21 i 22 listopada 2015 r. Rozpoczęcie Mistrzostw w dniu 21.11.2015 r o godz. 8.30. V. Zasady przeprowadzenia Mistrzostw. 1.DMPN rozgrywane są wg aktualnie obowiązującego kodeksu warcabowego wydanego przez Polski Związek Warcabowy oraz zgodnie z niniejszym regulaminem. 2.Na sali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania aparatów słuchowych i telefonów komórkowych. 3. Drużyna składa się z 5 osób: 4 mężczyzn oraz 1 kobieta. Dozwolone jest zastępowanie mężczyzn kobietami. 4. Jeden z zawodników pełni funkcję kapitana. 5. Drużyna licząca tylko 3 osoby nie może uczestniczyć w zawodach. 6. Drużyna która nie stawi się do danego meczu, przegrywa walkowerem (0:4 dla przeciwnika). 7.Nie obsadzenie szachownicy powoduje walkower 0:2 (dla przeciwnika). 8. Zawody przeprowadzane są systemem każdy z każdym. 9. Tempo gry wynosi: 45 minut na partię dla zawodnika 10. O tytule Drużynowego Mistrza Polski Niesłyszących decyduje suma punktów meczowych. 12 .O zajętych miejscach decyduje kolejno: Większa ilość punktów meczowych Większa suma punktów indywidualnych;...

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Niesłyszących w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej

Cel imprezy: popularyzacja strzelectwa wśród niesłyszących, wyłonienie najlepszych strzelców niesłyszących. Organizator: Klub Sportowy Głuchych Hetman Łuków. Koszty turnieju pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Data imprezy: 25 października 2015 r niedziela godz. 1100 – 1500 Miejsce imprezy: Lublin ul. Gospodarcza 27, strzelnica „Snajper” Warunki uczestnictwa: W Turnieju  mogą brać udział niesłyszący będący członkami klubów sportowych głuchych    i mający ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 55 dcb i umiejący posługiwać się karabinkami pneumatycznymi. System zawodów: każdy zawodnik oddaje z karabinka pneumatycznego najpierw trzy próbne strzały a następnie dziesięć ocenianych do tarczy oddalonej o 10 m. Zostanie wyłonionych do finału 10 najlepszych mężczyzn i 8 najlepszych kobiet. W finale oddają najpierw po trzy próbne strzały a następnie po 20 ocenianych strzałów. O kolejności miejsc decyduje suma punktów a przy jednakowej ilości punktów decydują trafienia za 10 punktów a następnie za 9 punktów itd. Nagrody :   za zajęcie I-III miejsc – puchary   za zajęcie I –X miejsca wśród mężczyzn – dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I- VI miejsca wśród kobiet – dyplomy i nagrody rzeczowe   Wyżywienie i zakwaterowanie: – organizator zapewnia napoje i obiad. Dla uczestników zamieszkałych w odległych miejscowościach zapewniamy noclegi i wyżywienie. Zapotrzebowanie na noclegi należy zgłosić organizatorowi. Wszyscy uczestnicy utrzymają zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do Lublina i z powrotem po cenach biletów PKP pos. II kl i PKS. Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny do 12 października 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz dokładną datę urodzenia. Zgłoszenia należy przysłać faksem na nr (0-25) 798 5864 lub email michk@onet.pl Organizator zastrzega wprowadzenia limitów w przypadku dużej ilości zgłoszeń. Ważniejsze przepisy...

Wyniki z Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowego

W dniach  19-20 września  2015 r odbyły się w Łukowie Indywidualne Mistrzostwa Polski Niesłyszących   w Warcabach 100-polowych  zorganizowany  przez Klub Sportowy Głuchych Hetman. Udział w nich wzięło 14 kobiet i 24 mężczyzn z 7 klubów sportowych. Sędzią był  Łukasz Kosobudzki  z Polskiego Związku Warcabowego Wśród kobiet najlepszą warcabistką okazała się Petronela Dapkiewicz z Arkadii Otwock przed Moniką Wilgos z Hetmana Łuków.  Wśród mężczyzn najlepszym warcabistą został Szymon Kasperczyk z Śląskiego KSN Rybnik przed Mariuszem Ćwiekiem z Radomiga Radom. Petronela Dapkiewicz jak i Szymon Kasperczyk po raz pierwszy wzięli udział w tych mistrzostwach i od razu sięgnęli po najwyższy tytul. Trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn otrzymało medale i puchary a 8 najlepszych kobiet i 10 najlepszych mężczyzn otrzymało wartościowe nagrody rzeczowe. Najstarszą uczestniczką była Barbara Pokladek   a najstarszym uczestnikiem Jan Riabcew. Najmłodszą uczestniczką była Eliza Matuszewska a najmłodszym uczestnikiem Dominik Salachna. Otrzymali oni statuetki pamiątkowe oraz upominki ufundowane przez Miasto  Łuków. Wyższe kategorie warcabowe uzyskali: Górna Barbara na trzecią Wilgos Barbara, Riabcew Janina i Matuszewska Eliza na piątą, Ćwiek Mariusz na piątą, Riabcew  Jan i Koch Maciej na piątą. Tekst przycisku. WynikiGaleria zdjęć Video...

Zakończony Wojewódzki Turniej Niesłyszących w Szachach Szybkich – wyniki

W dniu 6 września  2015 r odbył się w Łukowie Wojewódzki  Turniej Niesłyszących w Szachach   zorganizowany  przez Klub Sportowy Głuchych Hetman. Udział w turnieju wzięło 14 mężczyzn i 6 kobiet. Turniej sędziował Łukasz Dymek. W oddzielnej klasyfikacji kobiet zwyciężyła Monika Wilgos z Białej Podlaskiej przed  Marią Michalczuk z Łukowa.  W klasyfikacji mężczyzn zwyciężył nieoczekiwanie Andrzej  Malecki z Siedlec  przed faworytem Krzysztofem  Michalczukiem z Łukowa. Najlepszych trzech kobiet i mężczyzn otrzymali puchary a pięciu kobiet i ośmiu mężczyzn nagrody rzeczowe. Impreza była dofinansowana przez  Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz przez Starostwo Powiatowe. Wyniki WynikiGaleria zdjęć...

Monika Wilgos i Jan Kruczyński najlepsi w warcabach 64-polowych

W dniu 30 sierpnia 2015 r odbył się w Łukowie Wojewódzki Turniej Niesłyszących w Warcabach 64-polowych zorganizowany przez Klub Sportowy Głuchych Hetman. Udział wzięło 20 mężczyzn i 10 kobiet. Sędzią głównym był Michał Suchecki sędzia klasy międzynarodowej. Walka o czołowe miejsca była niezwykle zacięta. Aż pięciu zawodników uzyskało po 13 punktów i o kolejności czołowych miejsc decydowała dodatkowa druga i trzecia punktacja. Normy na piątą kategorię warcabową wypełnili: Lidia Kurlandzka, Marta Figiel i Krzysztof Michalczuk. Trzech najlepszych mężczyzn i trzy najlepszy kobiety otrzymały statuetki. Nagrody rzeczowe otrzymało piec najlepszych kobiet i 8 najlepszych mężczyzn. Impreza była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz przez Starostwo Powiatowe w Łukowie. Galeria...