25 7985864 michk@onet.pl

Wybory władz KSG Hetman

W dniu 12 marca 2017 r odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego Głuchych- Hetman Łuków. Udział w zebraniu wzięło 18 członków na 31 uprawnionych.

Walne zebranie przyjęło sprawozdania Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

Wybrano nowe władze klubu i tak:

Zarząd:

 1. Prezes – Ireneusz Kwiczak
 2. Wiceprezes – Grzegorz Górny
 3. Sekretarz – Krzysztof Michalczuk
 4. Skarbnik – Maria Michalczuk
 5. Członek – Antoni Grabek

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Jan Pasieczny
 2. Sekretarz – Lidia Kurlandzka
 3. Członek- Tadeusz Skrocki

Sąd Koleżeński:

 1. Przewodniczący – Łukasz Kowalczyk
 2. Sekretarz – Renata Oknińska
 3. Członek – Barbara Górna
FacebookGoogle+Podziel się