25 7985864 michk@onet.pl

Indywidualnych Mistrzostw Polski Niesłyszących Kobiet i Mężczyzn w Warcabach 100-polowych w Łukowie w dn.24-26.06.2016

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

Zarząd Klubu Sportowego Głuchych „Hetman” w  Łukowie  zawiadamia, że Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowych  odbędą się  w dniach  25– 26 czerwca  2016 r. w Łukowie.

 1. Organizator: KSG Hetman Łuków
 2. Zakwaterowanie: Internat Medycznego Studium Zawodowego ul. Kryńskiego 12

3 . Miejsce zawodów: Świetlica Koła Terenowego PZG ul. Warszawska 24

Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator.

 1. System rozgrywek: system szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry – 45 min na zawodnika

Program godzinowy:

Data Rozkład godzin Wyszczególnienie
24.06.2016

piątek

1800-1930

1930-2000

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

Kolacja

25.06.2016 r

Sobota

 730-800

830   – 900

900   – 1030

1030  – 1200

1200   – 1330

1330 – 15.00

1500  – 1630

1630  – 1800

1800  – 1930

1930  – 2000

Śniadanie

odprawa z udziałem sędziego głównego otwarcie Mistrzostw

I runda

II runda

III runda

Przerwa obiadowa

IV runda

V runda

VI   runda

kolacja

26.06.2016 r

niedziela

   715  –  745

   800  –  930

930 –  1130

 1130 –  1300

 1330  – 1430

 Śniadanie

VII runda

VIII runda

IX  runda

Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród

obiad i wyjazd uczestników

 

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski  Niesłyszących Kobiet i Mężczyzn w Warcabach 100-polowych  na rok 2016.

 1. Organizator.

Organizatorem Indywidualnych Mistrzostw Polski  Niesłyszących w Warcabach 100-polowych jest  Klub Sportowy Głuchych – Hetman.  Koszty Mistrzostw sfinansowane są ze środków  PFRON i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

 1. Cel Mistrzostw.

Celem Mistrzostw jest popularyzacja warcabów wśród niesłyszących, wyłonienie mistrza i mistrzyni Polski  niesłyszących na rok 2016  oraz uzyskanie wyższych kategorii warcabowych.

III. Uczestnicy.

Prawo udziału w mistrzostwach mają członkowie klubów sportowych należących do Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych  lub  Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Pierwszeństwo udziału  w Mistrzostwach mają  osoby  z posiadaną kategorią warcabową. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega limitowania zgłoszeń.

 1. Miejsce i termin

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone  w  lokalu Koła Terenowego PZG w Łukowie przy ul. Warszawska 24  w dniach 25 i 26  czerwca  2016 r. Rozpoczęcie Mistrzostw w dniu 24.06.2016 r o godz. 8.30.

 1. Zasady przeprowadzenia Mistrzostw.

1.Mistrzostwa warcabowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

2.Tempo gry wynosi 45 min na zawodnika.

3.Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego

4.O kolejności miejsc zawodników  w systemie szwajcarskim decydują reguły Kodeksu Warcabowego.

 1. W Mistrzostwach obowiązują przepisy Polskiego Związku Warcabowego
 2. Nagrody.

Najlepsi mężczyźni i  najlepsze kobiety  Mistrzostw otrzymują nagrody wg następujących zasad:

za    I –III   miejsca     medal i nagroda rzeczowa

za IV –X  miejsca   dyplom i nagroda rzeczowa w przypadku mężczyzn

za  IV- VIII miejsca      dyplom i nagroda rzeczowa w przypadku kobiet.

 

VII.  Wyżywienie i noclegi::  organizator zapewnia wyżywienie  poczynając od kolacji w dniu 24.06.15 i kończąc obiadem w dniu 26.06.16 r ,  noclegi w dniach 24 i 25.06.2016 r. Organizator zwraca koszty podróży według cen biletów PKP pośp. i PKS.

VIII.  Zgłoszenie do zawodów: termin ostateczny  do 16  czerwca 2016 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię oraz pełną datę urodzenia. Zgłoszenia można przysłać pocztą lub na adres mailowy michk@onet.pl .

 1. Ważniejsze przepisy regulaminowe
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
 • Zabronione jest korzystanie  z aparatów słuchowych i telefonów komórkowych
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzion

 

 

logo_PFRON_2011_r
lubelskie_urzad_a
FacebookGoogle+Podziel się